คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
Meditation, Restoration and the Management of Mental Fatigue
ผู้แต่ง :
   Stephen   Kaplan
      
ชื่อวารสาร :
Environment and Behavior
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2001
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
-
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

An analysis of the underlying similarities between the Easternmeditation tradition and attention restoration theory (ART)provides a basis for an expanded framework for studying directedattention. The focus of the analysis is the active role theindividual can play in the preservation and recovery of thedirected attention capacity. Two complementary strategies arepresented that can help individuals more effectively managetheir attentional resource. One strategy involves avoiding unnecessarycosts in terms of expenditure of directed attention. The otherinvolves enhancing the effect of restorative opportunities.Both strategies are hypothesized to be more effective if onegains generic knowledge, self-knowledge, and specific skills.The interplay between a more active form of mental involvementand the more passive approach of meditation appears to havefar-reaching ramifications for managing directed attention.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
Stephen Kaplan


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์