คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
Yoga for Cancer Patients and Survivors
ผู้แต่ง :
   Julienne    E. Bower
      
ชื่อวารสาร :
Cancer Control
ปีที่ :
12
ฉบับที่ :
3
ปีที่วิจัย :
2005
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
-
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Background: Yoga has been practiced for thousands of years to improve physical and emotional well-being. Empirical research on yoga has been ongoing for several decades, including several recent studies conducted with cancer patients and survivors.

Methods: This review provides a general introduction to yoga and a detailed review of yoga research in cancer.

Results: Nine studies conducted with cancer patients and survivors yielded modest improvements in sleep quality, mood, stress, cancer-related distress, cancer-related symptoms, and overall quality of life. Studies conducted in other patient populations and healthy individuals have shown beneficial effects on psychological and somatic symptoms, as well as other aspects of physical function.

Conclusions: Results from the emerging literature on yoga and cancer provide preliminary support for the feasibility and efficacy of yoga interventions for cancer patients, although controlled trials are lacking. Further research is required to determine the reliability of these effects and to identify their underlying mechanisms.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
Julienne E. Bower, et al.


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์