คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพืชของปัญจขันธ์และสารสำคัญ
ผู้แต่ง :
   นฤมล   มงคลชัยภักดิ์
      
ชื่อวารสาร :
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ :
4
ฉบับที่ :
1
ปีที่วิจัย :
2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Shootlets from Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino were grown on MS medium supplemented with hormone BAP and NAA or KN and 2,4D or KN and IAA and GA with concentration of 0.1 - 9 mg/lit for 1 month. The multiple shoots were grown. The best multiple shoots was on MS medium supplemented with BAP, GA and citric acid with the concentration of 0.1 mg/l , 5 mg/l and 150 mg/l respectively and increase the iron in MS medium for equal amount (MS58) in one month. The average of multiple shoots was 4.3 shoots, the average length of shoots was 2.4 cm. When the shootlets were grown on MS medium supplemented with hormone NAA , IAA and IBA with the concentration of 0.1, 1 and 2 mg/l for rooting medium in one to one and a half month. The best medium was MS medium supplemented with IAA 0.1 mg/l having the average percentage of rooting 85 % in one month of culture and 93.3 % in one and a half month of culture. When culture for one and a half month hormone IAA 1 mg/l is better than hormone IAA 0.1 mg/l that has average main shoot length , average shoot higher than 3 cm. and average amount of roots equal to 4.2 cm. 92.8 % and 7.4 roots respectively. There fore the plantlets are more healthy. The average percentage of survival of plantlets when growing in nursery for 1 month was 94.25 %. Total saponin content of multiple shoots from Chinese and Thai variety on MS58 and MS58+C5 medium were 5.10 % and 5.08 % for Chinese variety, 5.21 % and 5.45 % for Thai variety respectively. The total saponin for three months of Thai variety plants growing in the nursery was 6.67 %.

 

Key Words: Gynostemma pentaphyllum , Tissue culture , Total saponin

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
นฤมล มงคลชัยภักดิ์ และคณะ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์