คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะอุ้งเชิงกรานบิดเบี้ยวกับภาวะปวดระดู
ผู้แต่ง :
นพ.   วิเชียรชัย   ผดุงเกียรติวงษ์
      
ชื่อวารสาร :
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ :
4
ฉบับที่ :
2
ปีที่วิจัย :
2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Objective : the purpose was to find out the relationship between pelvic distortion and dysmenorrhea.

Study design : this was a case control study. The 80 subjects were devided into two groups, the 40 dysmenorrhea group and the 40 non-dysmenorrhea group. All were examed for pelvic distortion. The incident of pelvic distortion was compared between two groups.

Result : Odd ratio (95% CI) = 27.88 (3.50 - 596.37)

Conclusion : pelvic distortion was the cause factor of dysmenorrhea.

 

Key words : Pelvic distortion , dysmenorrhea

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
นพ.วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงษ์


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์