คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
Toward an Understanding of the Fundamental Healing and Therapeutic Qualities of Art
ผู้แต่ง :
   Michael    Franklin
      
ชื่อวารสาร :
Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ :
6
ฉบับที่ :
3
ปีที่วิจัย :
2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
Naropa University
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

This paper addresses questions of how and why art is therapeutic. Core principles from the art therapy literature are cited as a way to clarify how art, which includes expressive engagement with processes, materials, and products, can be a complete and primary therapy for people seeking to confront and relieve their suffering. Special attention is devoted to Edith Kramer’s ideas on art as therapy and sublimation.

 

Key words: art as therapy, Edith Kramer

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
Michael Franklin, et al.


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์