คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
Homeopathic Treatment of Gynecological Disorders
ผู้แต่ง :
   Valerie    Reus
      
ชื่อวารสาร :
International Journal for Biomedical Research and Therapy
ปีที่ :
28
ฉบับที่ :
5
ปีที่วิจัย :
1999
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
-
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

This multicentric prospective study systematically investigated usage indications, dosages, therapeutic efficacy, and tolerance of Hormeel S (drops). A total of 345 cases of treatment were documented by 41 physicians. The most frequent reasons for prescribing Hormeel S were premenstrual syndrome and menopausal symptoms. Hormeel S was reliably effective and well tolerated not only in combination with other forms of therapy but also when used alone.

 

 

Keywords: Hormeel S, menopausal symptoms, premenstrual syndrome.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
Valerie Reus, et al.


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์