คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
บัวบก - สมุนไพรแห่งปี
ผู้แต่ง :
   อัญชลี   จูฑะพุทธิ
      
ชื่อวารสาร :
Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ :
9
ฉบับที่ :
2
ปีที่วิจัย :
2011
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

Asiatic pennywort or “Buabok” in Thai (Centella asiatica) was voted as “Herb of the Year” by the participants at the 8th National Conference on Thai Traditional Medicine, Thai Indigenous Medicine and Alternative Medicine in the 8th National Herbs Exposition held from August 31 to September 4, 2011 at the IMPACT Convention and Exhibition Center. This herb was selected because it is a common herb that is easy to find and cheap, but very useful in various aspects of health. Hence it has been included in the National List of Essential Medicine as a cream for external use and as capsules and tea bags for infusion for oral use. This review presents information from research reports on this herb, especially on its pharmacological activities that support therapeutic claims in order to further increase the use of herbal medicines made from this herb.

 

Key words: Asiatic pennywort, Centella asiatica, buabok, hydrocotyle

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
อัญชลี จูฑะพุทธิ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์