คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
อัตราของอาการปวดหลังในนักศึกษาแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้แต่ง :
   ภัคณาภรณ์   จันทเพ็ชร
      
ชื่อวารสาร :
Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ :
9
ฉบับที่ :
2
ปีที่วิจัย :
2011
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

The objective of this study was to report the prevalence of back pain among a group of Thai traditional medical students. A cross-sectional survey study was conducted among 203 Thai traditional medical students (years 1, 2, 3 and 4) in Ubon Ratchathani Rajabhat University. A questionnaire for the study, including Thai multi-level Roland-Morris Disability Questionnaire and visual analog pain scale were used to collect data about disability and pain. The results of this study found high prevalence rates of back pain among Thai traditional medical students’ lifetime (74.88%), 1 year (73.40%), 1 month (51.23%) and 1 week (19.21%). A significant level of pain was not found between years; however, the fourth-year students had significantly more back disability than other students.
 
 
Key words: low back pain, Thai traditional medical student, prevalence
เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
ภัคณาภรณ์ จันทเพ็ชร


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์