คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การรักษาโรคด้วยการจัดท่า
ผู้แต่ง :
นาย   อู๋   เหยินเซ่า
      
ชื่อวารสาร :
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ :
1
ฉบับที่ :
1
ปีที่วิจัย :
2003
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
-
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การรักษาโรคด้วยการจัดท่าเป็นศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากกล้ามเนื้อถูกยืดออกเป็นเวลานานทำให้การไหลเวียนของโลหิตน้อยลง เกิดอาการขึ้นอาทิเช่น การปวดหรือเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อ ศาสตร์นี้เกิดจากการประยุกต์องค์ความรู้การแพทย์แผนตะวันตกในเรื่องกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ผนวกกับองค์ความรู้จากการจัดท่าในศาสตร์เรื่องฤๅษีดัดตนของการแพทย์แผนไทยและการจัดท่าเพื่อให้การไหลเวียนของลมปราณดีขึ้นที่เรียกว่าโดอินน์ในการแพทย์แผนจีน บทวิชาการนี้เป็นผลการศึกษาการจัดท่าเพื่อแก้ปัญหาการปวดข้อศอกจากการเล่นเทนนิส และการปวดเมื่อยน่อง ซึ่งผู้มีอาการสามารถนำไปปฏิบัติเองที่บ้านได้ นอกจากการรักษาแล้วยังเสนอการจัดท่าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือการปวดดังกล่าวการรักษาโรคด้วยการจัดท่าจึงเป็นศาสตร์ทางเลือกที่ง่าย ประหยัดในการดูแลความผิดปกติของกล้ามเนื้อซึ่งประชาชนปฏิบัติเองได้ที่บ้าน และยังสามารถสร้างเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บได้ จึงสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขแห่งชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการสร้างมากกว่าการซ่อมสุขภาพ แบบพึ่งตนเอง

 

คำสำคัญ: การรักษาโรคด้วยการจัดท่า, Posture Therapy

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
อู๋ เหยินเซ่า


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์