คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน
ผู้แต่ง :
นพ.   ชวลิต   สันติกิจรุ่งเรือง
      
ชื่อวารสาร :
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ :
1
ฉบับที่ :
1
ปีที่วิจัย :
2003
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เข้าสู่ประเทศไทยแต่โบราณ ในปัจจุบันได้มีความพยายามจัดให้มีมาตรฐานคุณภาพสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชนไทยในการดูแลสุขภาพของตนเอง การพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้มีมาตรฐานคุณภาพด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับประชาชนไทย สถาบันอุดมศึกษาๆ ได้ให้ความสนใจ และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพัฒนาการผลิตบุคลากรศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างได้มาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในการบริการประชาชนโดยจัดทำเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนจีนขึ้นในประเทศไทย

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาหลักสูตร, ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน, Traditional Chinese Medicine

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
นพ.ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์