คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรงด้วยศาสตร์มณีเวช : กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 ราย
ผู้แต่ง :
นางสาว   อัฐริยา    ปานดำ
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
รพ. ห้วยยอด จ. ตรัง
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ศาสตร์มณีเวชในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรง (Hyperemesis gravidarum) ที่นอนรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยยอด เป็นการบูรณาการการดูแลสตรีตั้งครรภ์ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดย“ศาสตร์มณีเวช” ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการแพ้ท้องในสตรีตั้งครรภ์ เกิดจากมารดามีโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุล หลักการคือ ให้สังเกตโดยการตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์ว่ามีร่างกายที่ไม่สมดุลตรงตำแหน่งใดแล้วทำการปรับสมดุลตามศาสตร์มณีเวช เมื่อร่างกายเกิดความสมดุล เลือดลมจะมีการไหลเวียนดีขึ้น อาการแพ้ท้องจะลดลงรายงานนี้เสนอผลการศึกษาผู้ป่วย จำนวน 1 ราย พบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรง เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยยอด แต่อาการไม่ดีขึ้น และมีอัตราการกลับมารักษาซ้ำ(Re-admit) ในโรงพยาบาล จำนวน 4 ครั้งในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ภายหลังได้รับการปรับโครงสร้างด้วยศาสตร์มณีเวช สตรีตั้งครรภ์รายนี้มีอาการอาเจียนและอาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ วิงเวียน ใจสั่น อ่อนเพลีย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับการรักษา จากเดิมที่มีอาการอาเจียนมากกว่า 10 ครั้ง ใน 1 วัน เหลือเพียง 2 ครั้ง ในการรักษาครั้งแรก วันต่อมาสามารถกลับบ้านได้ และไม่กลับมา Re-admit อีก นอกจากนี้ยังช่วยลดและหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีตั้งครรภ์ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ การดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์มณีเวชจึงเป็นศาสตร์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้เป็นการดูแลมารดาที่มีอาการแพ้ท้องรุนแรงได้

 

คำสำคัญ :อาการแพ้ท้องรุนแรง มณีเวช
 

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
อัฐริยา ปานดำ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์