คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 ราย
ผู้แต่ง :
   นพ. ศิต    เธียรฐิติ
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
ศูนย์การแพทย์บูรณาการ กรุงเทพฯ
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

          รายงานผู้ป่วยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ในเวชปฏิบัติและบุคลากรทางแพทย์ได้รับทราบถึงวิธีทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยวิธีโพรโลเทอราพี (Prolotherapy)กรณีศึกษาผู้ป่วยชาย อายุ 80 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม มีอาการปวดเข่าข้างขวา เดินติดขัด  และเข่าเบี้ยวผิดรูป ที่มารับบริการ ที่ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอบโซลูทเฮลท์ กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา ผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อปรึกษาขอความเห็นที่สองในการรักษาอาการปวดเข่า จากโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งผู้ป่วยเคยได้รับคำแนะนำจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนึง ให้ใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ และเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่า แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายผู้ป่วย พบว่า เข่าด้านขวาของผู้ป่วยเริ่มมีภาวะเบี้ยวผิดรูป มีเสียงดังภายในข้อเวลามีการเคลื่อนไหว และบริเวณเส้นเอ็นด้านข้างของข้อเข่ามีการหย่อนตัว และกดเจ็บ แพทย์ได้ส่งถ่ายภาพรังสี พบว่าข้อเข่ามภาวะเสื่อมมาก มีการแคบตัวของช่องว่างระหว่างข้อเข่าอย่างมากจนกระดูกขาส่วนต้นขาแนบชิดกับส่วนล่างอย่างชัดเจน แพทย์จึงยืนยันการวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม รวมถึงให้การรักษากับคนไข้ด้วยวิธีโพรโลเทอราพี หรือการใช้สารละลายเข้มข้นเช่น กลูโคส ฉีดกระตุ้นไปยังภายในข้อ และจุดติดของเส้นเอ็นต่างๆรอบข้อต่อเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ ทุกๆ สองสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 6 สัปดาห์ ร่วมกับการให้โภชนาการเสริม อาทิเช่น วิตามินซี คอลลาเจน วิตามินและเกลือแร่รวม และกลูโคซามีน ติดตามผลการรักษา ทุกๆครั้งหลังที่มีการฉีดกระตุ้นด้วยเทคนิคโพรโลเทอราพี ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและระบบเข่าเพิ่มขึ้นไปราวๆ สองวัน และหลังจากนั้น หนึ่งสัปดาห์อาการปวดต่างๆจะลดลง รวมไปถึงสามารถเคลื่อนไหว เดิน และการทรงตัวดีขึ้นเป็นลำดับ ติดตามผลเป็นเวลาสามเดือน พบว่า อาการปวดเข่าของผู้ป่วยลดลง และเมื่อยืนยันจากภาพถ่ายรังสีหลังรักษา พบว่า ช่องว่างระหว่างข้อต่อของเข่ามีขนาดเพิ่มขึ้น สรุปการรักษาแบบโพรโลเทอราพี เป็นการรักษาทางเลือก โดยมีหลักการคือใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเช่น กลูโคส มากระตุ้นให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ เทคนิคนี้ใช้งบประมาณในการรักษาน้อย และได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดี โดยเฉพาะการบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ดี โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เนื้อเยื่อเปื่อยยุ่ยแบบสารสเตออยด์ การรักษานี้จึงเป็นหนึ่งในวิธีทางเลือกของการรักษาของโรคข้อเสื่อมได้

คำสำคัญ: โพรโลเทอราพี ปวดเข่า โรคข้อเข่าเสื่อม การบรรเทาความเจ็บปวด ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
นพ. ศิต เธียรฐิติ


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์