คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การใช้ Bryonia alba ผสมผสานการนวดไทยบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 ราย
ผู้แต่ง :
นาย   ธวัชชัย    นาใจคง
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร มีสาเหตุมาจากอิริยาบถการทำงาน การออกแรงเกินกำลัง รวมทั้งท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ โดยมีอาการปวดตั้งแต่บริเวณขอบล่างของชายโครง ไปจนถึงบริเวณแก้มก้น และปวดร้าวไปตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 3 หลัง รวมทั้งยอกหลัง ในทางการแพทย์แผนไทย แม้ว่าจะมีอาการเรื้อรังไม่อันตรายถึงชีวิต แต่กลับเป็นกลุ่มอาการที่สร้างความรำคาญและความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย เนื่องจากรับประทานยา หรือรักษาด้วยวิธีการอื่น ก็เพียงแต่บรรเทาอาการปวด เมื่อหมดฤทธิ์ยา หรือกลับไปทำกิจกรรมเดิม ก็เป็นซ้ำไม่หายขาด รายงานนี้เสนอผลจากการศึกษาผู้ป่วยจากกลุ่มอาการดังกล่าว 1 ราย ที่ได้รับการรักษาโดยใช้ Bryonia alba ร่วมกับการนวดไทย พบว่า หลังการรักษา 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเล็กน้อย เมื่อรักษาครบ 2 สัปดาห์ อาการปวดหลังหายไป ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การใช้ Bryonia alba ร่วมกับการนวดไทย สามารถบรรเทากลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างได้ โดยไปขจัดความคั่งหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดเพี้ยนของพลังงานชีวิต ภายใต้กลไกของร่างกาย และทำให้พลังงานชีวิตทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกครั้ง

คำสำคัญ: Low back pain, Bryonia, กลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
ธวัชชัย นาใจคง


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์