คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
การใช้โฮมีโอพาธีย์ในผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้แต่ง :
นาย   อานนท์    ไหมจุ้ย
      
ชื่อวารสาร :
เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า จ. นครศรีธรรมราช
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า เป็นหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก ควบคู่กับการให้การรักษาพยาบาล ในทางการรักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินของในปีงบประมาณ 2560 พบจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จำนวนกว่า 237 ครั้ง แบ่งเป็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 154 ครั้ง อุบัติเหตุอื่น ๆ 45 ครั้ง และโดนสัตว์มีพิษกัด 38 ครั้ง (ฐานข้อมูล jhcis และ ระบบรายงาน รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ซึ่งในจำนวนนี้สามารถดูแลรักษาและปฐมพยาบาลได้มากกว่าร้อยละ 70 แต่ด้วยความจำกัดด้านบุคลากรและเครื่องมือ ทำได้เพียงแค่การปฐมพยาบาล เช่น ทำแผล จ่ายยาแก้ปวด เป็นต้น

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการทางการแพทย์ด้วยการแพทย์ผสมผสานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่อง “การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ขั้นพื้นฐาน 2 ตำรับ สำหรับโรคและอาการเฉียบพลัน” โดยให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้ารับการอบรม เพื่อนำองค์ความรู้เข้ามาใช้ เพื่อการปฐมพยาบาลและการรักษาโรคในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีตัวยา 2 ตำรับพื้นฐาน คือ Apis และ Arnica

ตำรับยาที่นำมาใช้

          จากการเข้ารับการอบรม ผู้ศึกษาได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของยาทั้ง 2 ตำรับ จากตำรา โฮมีโอพาธีย์: 15 ตำราพื้นฐานเพื่อการดูแลครอบครัวและตนเอง และหนังสือการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ขั้นพื้นฐาน 2 ตำรับ สำหรับโรคและอาการเฉียบพลัน

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
อานนท์ ไหมจุ้ย


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์