คุณกำลังอยู่ที่ > ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก > บทความ
ชื่องานวิจัย :
หมอกไอน้ำปราณายาม
ผู้แต่ง :
ศ.น.พ.    เฉลียว    ปิยะชน
      
ชื่อวารสาร :
วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ :
-
ฉบับที่ :
-
ปีที่วิจัย :
2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
-
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

          บทความนี้นำเสนอ การผสมผสานองค์ความรู้ของศาสตร์โบราณอายุรเวท  ศาสตร์แห่งการหายใจ ปราณายาม (pranayama) กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถผลิตหมอกไอน้ำ (mist) ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic)  มาผสมผสานกันโดยให้ผู้รับบริการสูดลมหายใจหมอกน้ำด้วยวิธีการหายใจรูปแบบปราณายาม และปฏิบัติสมาธิภาวนาร่วมไปด้วย วันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20-30 นาที ผลที่ได้รับ คือการชำระล้างเมือกมูกออกจากระบบทางเดินหายใจ เป็นการช่วยบำบัดโรคไซนัสและหลอดลม และยังช่วยปรับสมดุลให้จิตใจและสมองจึงมีประโยชน์ทั้งผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและไซนัส รวมถึงผู้ไม่ได้ป่วยแต่ต้องการปรับสมดุลของชีวิต เพื่อสุขภาพความเยาว์วัยและอายุยืนยาว และยังเป็นการผดุงรักษาให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรงขจัดเมือกมูก สิ่งแปลกปลอม  และเชื้อโรคออกมาด้วย

 

          This article introduces combined use of pranayama, an ancient Ayarvedic method of breathing, ultrasonic misting and anapanasti meditation for a period of 20-30 minutes twice daily. The procedure is expected to clean sinuses and airway down to alveoli as well as balancing mind and brain, resulting in a balanced healthy life, rejuvenation and longevity. The most important effect is cleansing of the airway and sinuses by expelling mucous, pollutant materials and microorganisms.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) :
-
บทความสั้น(Text):
-
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) :
-
เจ้าของงานวิจัย :
ศ.น.พ. เฉลียว ปิยะชน


เข้าสู่ระบบ
© 2005 - 2009 สำนักการแพทย์ทางเลือก. Designed by สำนักการแพทย์ทางเลือก
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
ผู้เข้าชมเว็บไซต์